Privacyverklaring ISB Summerspecial

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISB Summerspecial verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij en/of je kind(eren) deelnemen aan de activiteiten van ISB Summerspecial, je onze website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ISB Summerspecial verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Bijzonderheden (m.b.t. gezondheid, gedrag) Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isbsummerspecial.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

ISB Summerspecial neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISB Summerspecial) tussen zit.

Waarom we gegevens nodig hebben

ISB Summerspecial verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het goed laten verlopen van onze activiteiten met een leuke en veilige week voor alle deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Uitvoeren van de overeenkomst

Jij of je kinderen wilt / willen graag meedoen aan onze week. Daarvoor moeten we bepaalde gegevens verwerken zoals naam en contactgegevens.

Toestemming

Sommige informatie maakt het voor ons makkelijker of helpt ons om een veilige omgeving te maken voor alle deelnemers en vrijwilligers, denk bijvoorbeeld aan bijzonderheden.

Hoe lang we gegevens bewaren

ISB Summerspecial zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Tot 1 jaar na de ISB Summerspecial week voor gegevens van deelnemers en hun ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers.

Delen met anderen
ISB Summerspecial verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
ISB Summerspecial gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@isbsummerspecial.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. ISB Summerspecial zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ISB Summerspecial wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

ISB Summerspecial neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@isbsummerspecial.nl

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van gegevens door ISB Summerspecial dan kun je mailen naar info@isbsummerspecial.nl